Download Chi Dao Chi Ly

Tháng Tư 28, 2008

http://hobieuchanh.org

Chị Đào Chị Lý

ChiDaoChiLy_NamAnh_01.mp3 (còn tiếp)

zHan

Advertisements

Bắt đầu đọc truyện: Chị Đào, Chị Lý

Tháng Tư 24, 2008

trên Hệ Thống Truyền Thông VN Hải Ngoại
http://www.radiohaingoai.com

“Truyện Hồ Biểu Chánh” phát thanh vào mỗi thứ Bảy, lúc 8:30 giờ sáng đến 9:00 giờ Washington, DC (GMT-5)
1) http://www.radiohaingoai.com/streaming.html :  Có thể “Nghe Radio Online”  trực tiếp (live webcast) vào giờ ghi trên.

2) http://www.radiohaingoai.com/currentweek.html : nghe lại sau 10:00 giờ sáng thứ Bảy, từ trong “Chương Trình Tuần Này”: bấm “Truyện Hồ Biểu Chánh” (ngày thứ Bảy)

3) http://www.radiohaingoai.com/TuanNay/ : download MP3 sau 12 giờ khuya thứ Bảy

Mong quý vị thưởng thức truyện HBC và cho biết ý kiến.

zHan

Truyện Ông Cử / Chí Tâm diễn đọc

Tháng Tư 23, 2008

Chí Tâm và Chu Ly đã thực hiện Truyện Ông Cử qua 8 kỳ và vừa phát thanh xong kỳ 8, ngày thứ Bảy 19.04.2008 trên làn sóng Đài Phát Thanh Việt Nam Hải Ngoại  (http://www.radiohaingoai.com)

Và cũng được biết sự hiện diện của http://www.chitam.com để có thể mua các Audio CD.

Chu Ly và Chí Tâm cũng có diễn đọc truyện “Dây Oan” nhưng chưa phát thanh trên Hệ Thống VN Hải Ngoại. Có thể hỏi Chí Tâm để mua CD.

zHan

Hello World!

Tháng Tư 22, 2008

Welcome to our new blog https://hobieuchanh.wordpress.com

Visit our website: http://hobieuchanh.org

zHan